Үйлөнүү тойго баталар

Кол кармашып өткүлө,
Муратыңа жеткиле.
Саябалуу дарактай,
Сан жылдарга өткүлө.

[social_board id="230" type="masonry"]

One thought on “Үйлөнүү тойго баталар”

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *