Устага бата

Жасаганың элине жагып турсун,
Алкоо сөзгө кулагың канып турсун.
Адал оокат тапканың ак ишиңден,
Үй-бүлөңдү ар дайым багып турсун.
Колун сындуу болсун,
Кардалың пулдуу болсун.
Атаганың чыксын алайга,
Чоң устат болгун далайга.
Нар кескениң курчуй берсин.
Колуң дарт көрбөстөн
Өнөрүң өөрчүй берсин.
Оомийин!

[social_board id="230" type="masonry"]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *