Махмуд Кашкаринин батасы

 

Теңири анын мартабасын

ар дайым жогору кылсын;

Өмүрүн ыраат-дөөлөт ичинде

узак кылсын;

Анын улуктугунда теңдеши жок

Оорактуу негиздерин

былк этпес кылып бекемдесин;

Анын буйрук, жоболорун

кеңейтсин жана күч айтсын;

Адам балдарын анын

кайрымдуулугунан

жылдыздардай жетик

бакыт тапсын,

Анын тилеги орундалып,

ар бир ийгилиги

ак жүрөк досторун

кубантып жүрсүн;

Теңири анын каар-казабына

калган жоосун

ого бетер кап кылсын,

Анын көлөкөсүн, көркүн,

кудуретин,

адамдык сапатын

жана жетиктигин

мусулмандардын үстүнөн

алыстатпасын.

[social_board id="230" type="masonry"]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *