Жусуп Баласагындын батасы

О, Кудай, ак пейлиңди

арттыра көр,

Жамы журт момундарга

теңчилик бер!

Кутман элим, өмүрүң

узун болсун,

Эл тизгинин кармаган

бекем болсун.

Куттуу жерге кутман элим,

өмүрүң узун болсун,

Түбөлүккө ушул аттан кут конот.

[social_board id="230" type="masonry"]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *