Жалгызга бата

Баш бармагым керейген,
Бар батамды берейин.
Чыпалагын керейин,
Чын батамды берейин.
Пайгамбар батасын берсин,
Бай дөөлөтүн берсин.
Кетпес кеңир,
Узун өмүр,
Тооктой жөжөлө,
Алмадай мөмөлө
. Буудайдай үрөөндө,
Шамалдай ылдам бат болгун.
Сагызгандай сак болгун,
Жакканың арча болсун.
Жамынганың барча болсун,
Жумшаганың орок-мурун,
калча болсун!
Оомийин!

(Visited 86 times, 1 visits today)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *