Дасторконго бата

Үйүң толо башка толсун,
Дасторконуң ашка толсун.
Ырыскыңар навал болсун,
Мал жаныңар аман болсун.
Оомийин!

Сыйыңар сый менен кайтсын,
Колуңар береке тапсын.
Ишке ашып тилегиңер,
Силерге Кудай айтсын.
Оомийин!

(Visited 692 times, 1 visits today)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *