Балбанга бата

Эл намысын коргой бер,
Акыйкатты колдой бер.
Эч жамандык көрбөгүн,
Көп жашабай өлбөгүн.
Карышкырдай каардуу бол,
Ажыдаардай заардуу бол.
Этиң болсун сеңирдей.
Эл батасын ала бер.
Оттой күйүп жана бер.
Аш-тойдо чыккан балбанды,
Аңтара жерге чаба бер!
Оомийин!

[social_board id="230" type="masonry"]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *