Ак баталар

 

 

Оомийин десең мына бата,

Төрүндө жорголосун Кыдыр ата.

Кайда болсо жолуң шыдыр болсун,

Жолдошун Кыдыр болсун.

Кайырлуу кылып дөөлөт берсин,

Өмүрлүү кылып перзент берсин.

Ошол көргөн перзентиңе,

Улукман акемдин жашын берсин.

Кыдыр бабамдын башын берсин,

Көрө албаган пендең болсо,

Коргоочуң бир Теңири болсун.

Тилеген тилегиңди кабыл алсын,

Оомийин!

[social_board id="230" type="masonry"]

One thought on “Ак баталар”

  • Саветбек

    Мынабул тенири пенири дегендин ордуна Аллахым озу колдосун деп айтсанар нур устуно нур болот деп толук ишенем

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *