Аксакалдарга бата

Бакайдай абышка болуңуздар,
Балпайып төргө конуңуздар.
Акыл насаат оозуңардан түшпөсүн,
Небереге жомогуңар бүтпөсүн.
Эл ичинде аман-эсен жүрүңүздөр,
Уул-кыздын убайын көрүңүздөр,
Чучук майга сакалыңар майлансын.
Ак батаңар жакшылыкка арналсын,
Пейилиңиздер ак болсун,
Дениңиздер сак болсун.
Кочкордун майын ашаңыздар,
Кылымга тете жашаңыздар.
Оомийин!

[social_board id="230" type="masonry"]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *