ячейка

ячейка уст. ячейка; партия уюмунун ячейкасы ячейка партийной организации; комсомол ячейкасынын бюро мүчөсү член бюро комсомольской ячейки.

(Visited 1 times, 1 visits today)