эңчер

эңчер низкого роста и сутулый (сильный); капталы жазы, бою эңчер, кан Коңурбай деген эр фольк. бока широкие, стан сутулый, вот хан Конгурбай (какой) богатырь.

(Visited 2 times, 1 visits today)