эңиштет

эңиштет- понуд, от эңиште-; элүүгө чыккан жашын эңиштетип убавляя его пятьдесят лет (т. е. представляя его более молодым).

эңиштөө и. д. от эңиште-.

эңишүү и. д. от эңиш- IV.

(Visited 1 times, 1 visits today)