ээлет

ээлет- понуд, от ээле-; кара таман кедейге казына-мүлкүн ээлеткен фольк. он беднякам и неимущим отдал во владение богатство (богачей); калың кыргыз сен кулга ээлетип туруп калабы? фольк. разве будет подчиняться киргизский народ такому рабу, как ты?; калкын кырып, талкалап, карышкырга ээлетем фольк. его народ я уничтожу, разгромлю и отдам в распоряжение волков.

(Visited 1 times, 1 visits today)