ээлендир

ээлендир- понуд, от ээлен-; ээлендирип булкунтуп, эр Манас жүрөт майданда, тору чаарын жулкунтуп фольк. ездит Манас по полю брани, горячит своего гнедо-чубарого (коня), а тот рвётся вперёд; жүрөк ээлендир-воспламенять сердце.

ээленүү и. д. от ээлен-.

(Visited 1 times, 1 visits today)