эчкилүү

эчкилүү имеющий козу или коз (см. эжелүү).

(Visited 1 times, 1 visits today)