этиберсиздик

этиберсиздик то же, что этибарсыздык.

(Visited 1 times, 1 visits today)