эстүүсүнүш

эстүүсүнүш- взаимн, от эстүүсүн-; көп адамдар маган эстүүсүнүшөт многие (люди) считают себя рассудительнее меня.

(Visited 1 times, 1 visits today)