эстүүлүк

эстүүлүк (или акыл-эстүүлүк) рассудительность, разумность; эстүүлүк менен или акыл-эстүүлүк мененразумно.

(Visited 1 times, 1 visits today)