эстүү

эстүү (или акыл-эстүү или эстүү-баштуу) рассудительный, разумный.

(Visited 1 times, 1 visits today)