эссиз

эссиз безрассудный; биз менен согушуу — акыл-эссиз иш воевать с нами — дело глупое, безрассудное.

(Visited 1 times, 1 visits today)