эсептелиш

эсептелиш- взаимн, от эсептел-; алар душман катарында эсептелишет они считаются врагами.

(Visited 1 times, 1 visits today)