эселент

эселент-: эселентип в несколько раз; чайкоочулар, Турдубайдан эки эсе кымбат алса, базарга барып үч эселентип сатышат спекулянты, купив у Турдубая вдвое дороже, отправившись на базар, продают втрое (дороже).

(Visited 1 times, 1 visits today)