эрмен

эрмен полынь, эстрагон; ачуу эрмен чайнап алган немедей, каш-кабактарын тырыштырып, оң жооп беришпейт они, будто пожевав горькой полыни, морщатся и путём не отвечают; кызыл эрмен нахвороща (трава).

(Visited 1 times, 1 visits today)