эркелик

эркелик изнеженность, избалованность; Эрке эже, эркелигин карматып, Аманды карап, күлүп койгон экен Эрке эдже с видом избалованной кокетки взглянула на Амана и улыбнулась.

(Visited 1 times, 1 visits today)