эркелегенси

эркелегенси- уподоб. от эркеле-; Ысык-Көл ал кезекте мага эркелегенсип, ойноп турчу в то время Иссык-Куль, как бы ласкаясь ко мне, играл.

(Visited 2 times, 1 visits today)