эриштир

эриштир- понуд, от эриш- II , то же, что ээрчит-; акылга сабырды эриштирип сочетав ум с терпением; акылга сабырды эриштирип, токтоо болбосо, жигиттин аягы узарбас не будет парню добра, если он не будет сочетать ум с выдержкой, если не будет сдержанным.

(Visited 1 times, 1 visits today)