эритүүчү

эритүүчү плавильщик; болот эритүүчү сталевар.

(Visited 1 times, 1 visits today)