эрдемси

эрдемси- уподоб. от эрдем II стараться казаться храбрым, храбриться; Түлкү менен Үчүкө — эркексинип булар — деп, эрдемсип жүрөт куулар деп стих. мол, Тюлькю и Учуке — вот они, изображая из себя мужчин, храбрятся, мол, ловкачи.

(Visited 1 times, 1 visits today)