эргүү

эргүү и. д. от эрги- вдохновение; жазуучунун чыгармачылык эргүүсү творческое вдохновение писателя.

(Visited 1 times, 1 visits today)