эптүүсүн

эптүүсүн- уподоб. от эптүү стараться казаться или считать себя ловким, умелым; зптүүсүнгөн эр балбан, денесинде башы жок, сулап жатты сырайып фольк. богатырь, мнивший себя ловким, лежит одиноко, обезглавленный (букв. на теле его нет головы).

(Visited 1 times, 1 visits today)