энелүү

энелүү имеющий мать; энелүү жетим сирота, имеющий мать {прим. см. аталуу).

(Visited 1 times, 1 visits today)