эндүүлүк

эндүүлүк ширина, широта; эндүүлүгү үч метр шириною в три метра.

(Visited 1 times, 1 visits today)