эмнелик

эмнелик, эминелик отвл. от эмне, эмине; кинонун эмнелигин, анын кандайча ойнолорун түшүндүрүп бердим я разъяснил, что такое кино и как ставят (кинофильм).

(Visited 2 times, 1 visits today)