элкиндик

элкиндик отвл. от элкин одиночество; эсине түшүп элкиндик, жадына түшүп жалгыздык фольк. вспомнилось ему одиночество, вспомнилось ему, что он один.

эллик см. элик II .

(Visited 1 times, 1 visits today)