элирме

элирме 1. бред и крики во сне; 2. сильное возбуждение; 3. лунатизм; элирме оорусу бар он страдает лунатизмом; элирмеси бар, түн ичинде элирип басып кетет он страдает лунатизмом, ночью бродит.

(Visited 1 times, 1 visits today)