элестүү

элестүү образный; элестүү сөздөр образные слова.

(Visited 1 times, 1 visits today)