элес

элес 1. силуэт, неясное очертание; элес гана болуп көрүнөт неясно виднеется; элес-булас билем я смутно припоминаю; элес-булас көзүмө көрүнө түштү мне на миг показалось; нары-бери өткөн адамдардын караандары элес-булас көрүнөт силуэты снующих людей едва заметны; эне сөзүн Үмөтай элес кылып койгон жок фольк. Уметай на слова матери никакого внимания не обратила; элес-булас албады он даже не оглянулся; он не обратил никакого внимания; 2. лит. образ; көркөм элестер художественные образы; 3. призрак; коркунуч элеси призрак опасности; <> элеси жок өлкөлөр далёкие-далёкие страны; как элес (или кагелес) (о человеке) худощавый.

(Visited 1 times, 1 visits today)