электик

электик отвл. от элек III ; ал жөнүндө материалдар азырынча толук жыйнала электигин белгилей кетүүбүз зарыл мы должны отметить, что материалы об этом (букв. в этом отношении) еще полностью не собраны.

(Visited 1 times, 1 visits today)