элбең

элбең: ал элбең-далбаң этип жүрөт он болтается без дела.

(Visited 1 times, 1 visits today)