ыңырчак

ыңырчак 1. бычье седло; 2. перен, кляча; <>ыңырчактай худой, тощий; ыңырчагы ырдап калыптыр он разорился, обнищал; жокчулук жонго ыңырчак токуган он в трудном, тяжёлом положении.

(Visited 5 times, 1 visits today)