ышкыр

ышкыр- 1. свистеть; жылкыңа карап ышкыр погов. по одёжке протягивай ножки (букв. свисти, сообразуясь с размерами своего табуна); 2. (о змее) шипеть; жыланы турат ышкырып, маралы турат бышкырып фольк. змеи там шипят, олени там фыркают; <>ышкырган бороон злая вьюга; суук жыландай ышкырат мороз трещит.

(Visited 1 times, 1 visits today)