ышкындуу

ышкындуу изобилующий ревенём; ышкындуу жер место, поросшее ревенём.

(Visited 1 times, 1 visits today)