ышкызар

ышкызар ар.-ир. влюблённый; ышкызар бол- влюбиться.

(Visited 3 times, 1 visits today)