ысыкчылык

ысыкчылык 1. теплота, жар; 2. перен, симпатия, любовь.

(Visited 2 times, 1 visits today)