ысыктуу

ысыктуу прыщавый; угреватый.

(Visited 1 times, 1 visits today)