ысыктан

ысыктан- возвр, от ысыкта-; териге түшүп Табылды, ысыктанып жатты эми фольк. завернувшись в шкуру (свежезарезанного животного), Табылды лежал и распаривался.

(Visited 1 times, 1 visits today)