ысаптуулук

ысаптуулук то же, что ынсаптуулук.

(Visited 1 times, 1 visits today)