ырсыйт

ырсыйт- понуд, от ырсый-; ооз ырсыйт- осклабиться; арыкмын деп, ооз ырсыйта берген менен болобу? погов. разве можно, ссылаясь на худобу, всё время широко улыбаться? (напр. ссылаясь на бедность, всё время скупиться).

(Visited 1 times, 1 visits today)