ырмай

ырмай-: ырмая-чырмая кое-как карабкаясь; едва-едва, кое-как, с большим трудом; ырмая-чырмая жүрүп, акыры аны бүткөрүшүптүр они это с большим трудом закончили.

(Visited 1 times, 1 visits today)