ыркырат

ыркырат- понуд, от ыркыра-.

(Visited 2 times, 1 visits today)